top of page

Later als ik oud ben  Mémé Bartels + Onne Gerritsen, 2015

 

Een inventarisatie van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de zorgsector.

De uitkomsten van deze studie zijn vertaald naar nieuwe bedrijfsconcepten.

De vergrijzing dient als leidraad voor het boekontwerp.

 

Later when I am old

An inventory of the most important trends and developments in the helathcare sector.

The results have been translated to new business models.

The aging process serves as a guideline for the book design.

 

art direction / graphic design

Sequence Publishers, Amsterdam

bottom of page