top of page

Sequences  Mémé Bartels, 2014

 

Foto's en tekst van Mémé Bartels zijn vertaald naar vorm en papier.

One week__Kleurvlakken die handelingen vertegenwoordigen worden vergroot in relatie tot de duur van die handeling. Voorafgegaan door een compositie-schema per dag.

100 days__Dagelijkse foto's van dezelfde struik worden bijgesneden n.a.v. het verloop in de AEX-index van de desbetreffende dag. Als ware het een grafiek.

12 going to 13__Alledaagse objecten tonen in hun contourvorm de persoonlijke glans die ze voor de verzamelaar hebben.

 

Photos and text by Mémé Bartels are translated to form and paper.

One week__Fields of colour representing activities were enlarged in accordance with the duration of that activity. Preceded by a composition scheme for each day.

100 days__Daily photographs of one bush were trimmed in accordance with the AEX-index of that day. Drawing a graph, as it were.

12 going to 13__In their contour shape, everyday objects show the personal shine that they represent for their collector.

 

art direction & graphic design: Mariëlle Tolenaar

Sequence Publishers, Amsterdam

bottom of page