top of page

Van Gogh Museum  Van Gogh Museum, 2014

 

De vaste collectie in het Rietveld gebouw heeft een make-over gekregen. De ontwikkeling van Vincent van Gogh staat centraal, is in de context van zijn tijd geplaatst en geïllustreerd door zijn vele brieven en schetsen. Ook de mythes rondom Van Gogh (zoals zijn ziekte, zelfmoord en oor) worden uitgelicht en zijn brieven zijn overal terug te vinden (in tekst, beeld en geluid).

 

The permanent collection in the Rietveld building has been redesigned.The development of Vincent van Gogh is leading, put in the context of his own time and illustrated by his many letters and sketches. Also the myths surrounding Van Gogh (like his illness, suicide and ear) are discussed in detail en his letters are to be found everywhere (in text, image and sound).

 

graphic design / infographics / wayfinding

3D design: Marcel Schmalgemeijer

photos: MIchael Floor, ANP (1), Marcel Schmalgemeijer (7)

bottom of page