top of page

Van Gogh op gevoel  Feeling Van Gogh  Van Gogh Museum, 2016

 

Op deze wand kunnen blinden en slechtzienden kennismaken met de Zonnebloemen.

Door aanraking, geur en geluid. Er hangt een Relievo, dit is 3D reliëfreproductie, hierop kan je de dikke verfstreken voelen.

 

On this wall the blind and visually impaired can get acquainted with the Sunflowers.

By touch, smell and sound. On the Relievo, a 3D reproduction, you can feel the thick brush strokes.

 

graphic design / 3D design / infographics

bottom of page